Thursday, January 05, 2006

 

Criptarea cu cheie publica

 • Schema de criptare cu cheie publica
  este o tripleta (G, E, D) de algoritmi PTP care satisfac urmatoarele:
  • algoritmul de generare a cheii
   un algoritm PTP, G, care primeste ca intare o sceventa lk (parametrul de securitate) si produce o pereche (e, d) unde e se numeste cheia publica si d este cheia privata corespondenta; (e, d) ∈ G(lk) este o pereche de chei de criptare/decriptare
  • algoritmul de criptare
   un algoritm PTP, E, care primeste ca intrare:
   • un parametru de securitate lk
   • o cheie publica e ∈ G(lk)
   • un text in clar m ∈ {0,1}k
   si produce un text cifrat c ∈ {0,1}k, c ∈ E(lk, e, m)
  • algoritmul de decriptare
   un algoritm PTP, D, care primeste ca intrare
   • un parametru de securitate lk
   • o cheie privata d ∈ G(lk)
   • un text cifrat c ∈ E(lk, e, m)
   si produce un text m' ∈ {0, 1}* ai
   • ∀ (e, d) ∈ G(lk)
   • ∀ m
   • ∀ c ∈ E(lk, e, m)
   • prob(D(lk, e, m) ≠ m') este neglijabila
 • Obs. definitie
  • singura diferenta fata de definitia unui sistem de criptare cu cheie secreta (vezi blogul "Cifru") este ca adversarul cunoaste cheia publica
  • textele in clar cu lungime diferita de k (lungimea cheii de criptare) vor fi criptate dupa spargerea in blocuri de lungime k ai
   Ee(a1a2...alal+1) = Ee(a1)Ee(a2)...Ee(al)Ee(al+1) unde |a1|=|a2|=...=|al|=k si |a1|⇔k
 • Modelul functiei cu trapa
  • G primeste ca intare parametrul de securitate lk si prduce perechi (f, tf) unde f este o functie cu trapa si tf este trapa
  • ∀ m, E(f, m) = f(m)
  • fiind date c ∈ E(f, m) si tf, D(tf,c) = f-1(c) = f-1(f(m)) = m
  probleme
  • alegerea spatiului de mesaje faptul ca f este o functie cu trapa nu implica ca inversarea lui f(x) este grea at cand x este prost ales
  • informatie partiala faptul ca este o functie cu trapa nu implica faptul ca f(x) ascunde toate informatiile despre x
  • relatii intre textele criptate trimiterea de mai multe ori a aceluiasi mesaj este detectabila
 • RSA
  • colectii RSA de posibile functii cu trapa
   fie p, q prime, Zn* grupul multiplicativ cu ordinul φ(n) = (p-1)(q-1) si e ∈ Zp-1 relativ prim cu φ(n); setul de indici va fi I={(n, e) / n = pq, |p|=|q|} si trapa ptr. (n, e) este d ai ed = 1 mod φ(n); RSA = {RSA(n, e) : Zn*Zn*}(n, e) ∈ I unde RSA(n, e)(x) = xe mod n
  • spatii rare de mesaje
   ptr o pereche (n, e) fie este greu de inversat RSA(n, e) pentru toti x din Zn* in afara unei fractiuni neglijabile, fie este usor de inversat pentru orice x
  • generarea cheilor
    o entitate A executa:
   1. se genereaza aleator doua numere prime distincte de aceeasi marime, p si q
   2. se calculeaza n = pq si φ=(p-1)(q-1)
   3. se selecteaza aleator un interg, e, 1 < e < φ ai cmmdc(e, φ) = 1
   4. se calculeaza (Euclid extins) intregul d, 1 < d < φ ai ed ≡ 1 mod φ
   5. cheia publicA A este (n, e) si cheia privata a lui A este d
   6. e se numeste exponent de criptare, d se numeste exponent de decriptare si n se numeste modul
  • criptarea/decriptarea B cripteaza un mesaj m pentru A pe care acesta il va decripta
   1. criptarea
    1. obtine cheia publica (n, e) autentica a lui A
    2. reprezinta mesajul m ca un intreg in intervalul [0, n-1]
    3. calculeaza c = me mod n
    4. trimite c lui A
   2. decriptarea
    1. foloseste cheia privata, d, pentru a obtine m = ed mod n
 • Rabin
  • fn(m) ≡ m2 mod n unde n = pq cu p si q prime
  • fn-1(m2) = x ai x2 = m2 mod n
   si ptr. a identifica una dintre cele 4 radacini se poate poate folosi intreg spatiul de mesaje daca acesta este rar in Zn*
  • generarea cheilor
    fiecare entitate, A, creeaza o cheie publica si o cheie privata
   1. se genereaza aleator doua numere prime distincte de aceeasi marime, p si q
   2. se calculeaza n = pq
   3. cheia publica a lui A este n, cheia privata a lui A este (p, q)
  • criptarea/decriptarea
    B cripteaza un mesaj, m, pentru A pe care acesta il decripteaza
   1. criptarea
    1. obtine cheia publica a lui A
    2. reprezinta mesajul, m, ca un intreg in multimea {0, 1, ..., n-1}
    3. calculeaza c = m2 mod n
    4. trimite c lui A
   2. decriptarea
    1. calculeaza cele 4 radacini m1, m2, m3, m4 pentru c
    2. A decide care dintre radacini este m
 • rucsace
  sisteme bazate pe problema NP-completa, a rucsacului:
  fie un vector a=(a1, a2, ..., an) de intregi si C o valoare tinta; sa se determine daca exista un vector x ∈ {0, 1}n ai a x = C
  vectorul a este cheia publica; textul criptat c = m a unde m este textul clar
  • Merkle-Hellman
  • Chor-Rivest
 • ElGamal
  • generarea cheilor
    entitatea A creeaza cheile
   1. genereaza aleator un numar prim, p si un generator, α, al grupului multiplicativ Zp*
   2. selecteaza aleator un inter, a, 1 ≦ a ≦ p-2 si calculeaza αa mod p
   3. cheia publica a lui A este (p,α,αa) iar cheia privata este a
  • criptarea/decriptarea
    B cripteaza un mesaj, m, pentru A pe care A il decripteaza
   1. criptarea
    1. obtine cheia publica, (p,α,αa), autentica
    2. reprezinta mesajul ca un intreg in multimea {0, 1, ..., p-1}
    3. selecteaza aleator un intreg, k, 1 ≦ k ≦ p-2
    4. calculeaza γ = αk mod p si δ = m (αa)k mod p
    5. trimite textul cifrat c = (γ, δ) lui A
   2. decriptarea
     A decripteaza c pentru a obtine m
    1. foloseste cheia privata α pentru a calcula γp-1-a mod p
    2. afla pe m calculand (γ-a) δ mod p
 • McEliece
 • probabilistic
  schemele RSA, Rabin si rucsac sunt deterministe: ptr. o cheie publica fixata un text in clar este intotdeuana criptat in acelasi text criptat
  • Goldwasser-Micali
  • Blum-Goldwasser
 • schemaproblema de calcul
  RSAdescompunerea in factori, problema RSA
  Rabindescompunerea in factori, radacina patrata modul n compozit
  ElGamallogaritm discret, problema Diffie-Hellman
  McEliecedecodarea unui cod liniar
  Merkle Hellmanproblema rucsacului
  Chor-Rivestproblema rucsacului
  Goldwasser-Micalireziduri patratice
  Blum-Goldwasserdescompunerea in factori

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?