Friday, January 06, 2006

 

Algoritmi semnatura digitala

  majoritatea schemelor cu recuperarea mesajului sunt aplicate mesajelor de lungime fixa, in timp ce schemele cu anexa se aplica mesajelor de lungimi variabile
 • scheme cu anexa
   algoritmul de verificare primeste ca intrare mesajul
  • algoritmi generali
   • generarea cheii
     fiecare entitate creeaza o cheie privata pentru semnarea mesajelor si o cheie publica pentru verificare
    1. o entitatea A selecteaza o cheie privata ce defineste o multime a transformarilor de semnare SA = {SA,k/ k ∈ I} unde fiecare SA,k este o functie injectiva de la Ps la S
    2. SA defineste o transformare de verificare VA :Psx S → {adevarat, fals} ai
     adevaratdaca SA,k(p) = s*
     VA(p, s*) =
     falsaltfel
     pPh, s*S, p = h(p) cu p ∈ P
     VA poate fi calculata fara a cunoaste semnatura privata a emitentului
    3. cheia publica a lui A este VA si cheia privata este multimea SA
   • semnarea/verificarea
     o entitatea A produce o semnatura s ∈ S pentru un mesaj p ∈ P ce mai tarziu poate fi verificata de o alta entitate B
    1. semnarea
      entitatea A executa
     1. selecteaza un element k ∈ I
     2. calculeaza p = h(p) si s* = SA,k(p)
     3. semnatura lui A pentru p este s*; atat p cat si s* sunt puse la dispozitia entitatilor care doresc sa verifice semnatura
    2. verificarea
      entitatea B executa
     1. obtine cheia publica autentica, VA a lui A
     2. calculeaza p = h(p) si v = VA(p, s*)
     3. accepta semnatura daca si numai daca v = adevarat
  • ElGamal
  • DSA
   este o varianta a semnaturii ElGamal
   • generarea cheilor
    1. selecteaza un numar prim q ai 2159 < q < 2160
    2. alege t ai 0 ≦ t ≦ 8 si un numar prim p, 2511+64t < p < 2511+64t cu proprietatea q|(p-1)
    3. selecteaza un generator α al grupului ciclic de ord q din Zp*
     1. selecteaza un element g ∈ Zp* si calculeaza α = g(p-1)/q mod p
     2. daca α = 1 at reia de la pasul anterior
    4. selecteaza aleator un intreg a ai 1 ≦ a ≦ q-1
    5. calculeaza y = αa mod p
    6. cheia publica a lui A este (p, q, α, y) si cheia privata este a
   • semnarea/verificarea
    • semnarea
      entitatea A semneaza un mesaj, p, de lungime arbitrara
     1. selecteaza aleator un intreg k, 0 < k < q, k va ramane secret
     2. calculeaza r = (αk mod p) mod q
     3. calculeaza k-1 mod q
     4. calculeaza s = (k-1(h(p)+ar)) mod q
     5. semnatura lui A este (r, s)
     in standardul DSS functia h este SHA-1
    • verificarea
      entitatea B verifica semnatura lui A, (r, s) pentru mesajul p
     1. obtine cheia publica autentica a lui A, (p, q, α, y)
     2. verifica ca 0 < r < q si 0 < s < q, altfel respinge semnatura
     3. calculeaza w = s-1 mod q si h(p)
     4. calculeaza u1 = (wh(m)) mod q si u2 = (rw) mod q
     5. calculeaza v = ( (au1 yu2) ) mod q
     6. accepta semnatura daca v = r
  • PKCS#1
   aceasta schema nu utilizeaza caracteristica de recuperare a mesajului a schemei RSA si foloseste o functie de dispersie (MD-2 sau MD-5)
  • Schnorr
  • Feige-Fiat-Shamir
 • scheme cu recuperarea mesajului
   algoritmul de verificare nu necesita mesajul
  • algoritmi generali
   • generarea cheii
     fiecare entitate creeaza o cheie privata pentru semnarea mesajelor si o cheie publica pentru verificare
    1. o entitatea A selecteaza o cheie privata ce defineste o multime a transformarilor de semnare SA = {SA,k/ k ∈ I} unde fiecare SA,k este o functie injectiva de la Ps la S
    2. SA defineste o transformare de verificare VA :SPs ai ∀ pPs, ∀ k ∈ I, VA º SA,k = 1Ps
     VA poate fi calculata fara a cunoaste semnatura privata a emitentului
    3. cheia publica a lui A este VA si cheia privata este multimea SA
   • semnarea/verificarea
     o entitatea A produce o semnatura s ∈ S pentru un mesaj p ∈ P ce mai tarziu poate fi verificata de o alta entitate B; mesajul p este recuperat din s
    1. semnarea
      entitatea A executa
     1. selecteaza un element k ∈ I
     2. calculeaza p = r(p) si s* = SA,k(p)
     3. semnatura lui A este s*; s* este pus la dispozitia entitatilor care doresc sa verifice semnatura
    2. verificarea
      entitatea B executa
     1. obtine cheia publica autentica, VA a lui A
     2. calculeaza p = VA(s*)
     3. verifica ca pPr si in acest caz accepta semnatura
     4. recupereaza mesajul p din p calculand r-1(p)
    functia redundanta r si inversa sa sunt cunoscute public; selectia lui r este critica pentru securitatea sistemului
  • RSA
   atat spatiul de semnare Ps cat si spatiul semnaturilor S sunt reprezentate de Zn
   • generarea cheilor
     fiecare entitate creeaza o cheie publica RSA si o cheie privata corespondenta; o entitate A executa
    1. genereaza doua numere prime distincte, p si q, de acceasi marime
    2. calculeaza n = pq si φ = (p-1)(q-1)
    3. selecteaza aleator in intreg e, 1 < e < φ ai cmmdc(e, φ) = 1
    4. calculeaza intregul (Euclid extins) d, 1 < d < φ ai ed ≡ 1 mod φ
    5. cheia publica a lui A este (n, e) si cheia privata este d
   • semnarea/verificarea
     entitatea A semneaza un mesaj p ∈ P si oricare alta entitate B poate verifica smenatura lui A si recupera mesajul p din semnatura
    1. semnarea
      o entitate A executa
     1. calculeaza p = r(p) ca un intreg in intervalul [0, n-1]
     2. calculeaza s = pd mod n
     3. semnatura lui A pentru p este s
    2. verificarea
      o alta entitate B executa
     1. obtine cheia publica autentica a lui A, (n, e)
     2. calculeaza p = se mod n
     3. verifica ca p ∈ Pr si daca nu rejecteaza semnatura
     4. recupereaza mesajul p = r-1(p)
  • Rabin
  • Nyberg-Rueppel
DSS PKCS#1

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?