Thursday, January 05, 2006

 

Algoritmi functii dispersie - sumar

 • MDC
  • functii hash bazate pe cifruri bloc
   valoarea de hash are aceeasi lungime cu cea a blocului cifrat sau lungime dubla (lungime simpla si lungime dubla)
   • cifru bloc (n, r)
    un cifru bloc care defineste o functie de la multimea textelor in clar de lungime n in biti la multimea textelor cifrate de lungime n biti, folosinf o cheie de lungime r biti; Ek(x) este criptarea lui x cu cheia k
   • functie hash iterata
    este o functie hash, h, care primeste o intrare x de lungime finita pe care o imparte in blocuri xi de lungime r, eventual adauga biti la x pentru a obtine o lungime divizibila cu r; fiecare bloc xi este prelucrat de o functie hash de lungime fixa, f, care se numeste functia de compresie a lui h; un rezultat intermediar H(xi) = f(H(xi-1) , xi)
   • rata unei functii de hash iterate, h
    care are o functie de compresi f ce realizeaza s criptari de bloc pentru a procesa un bloc de mesaj de lungime n, este 1/s
   • MDC-uri de lungime simpla cu rata 1
     componente comune
     1. un cifru Ek cu lungimea blocului n
     2. o functie g care mapeaza intrarile de n biti catre cheile K
     3. o valoare intiala, pe n biti, IV
     pentru urmatorii algoritmi
    • Matyas-Meyer-Oseas
     • intrare: sirul de biti, x
     • iesire: valoarea de hash a lui x
      1. intrarea x este impartita in blocuri de n biti si completata, x1x2...xt
      2. iesirea Ht este definita de: H0 = IV, Hi = Eg(Hi-1)(xi) ⊕ xi, 1 ≦ i ≦ t
    • Davies-Meyer
     • intrare: sirul de biti, x
     • iesire: valoarea de hash a lui x
      1. intrarea x este impartita in blocuri de n biti si completata, x1x2...xt
      2. iesirea Ht este definita de: H0 = IV, Hi = Exi(Hi-1) ⊕ Hi-1, 1 ≦ i ≦ t
    • Miyaguchi-Preneel
     • intrare: sirul de biti, x
     • iesire: valoarea de hash a lui x
      1. intrarea x este impartita in blocuri de n biti si completata, x1x2...xt
      2. iesirea Ht este definita de: H0 = IV, Hi = Eg(Hi-1)(xi) ⊕ xi ⊕ Hi-1, 1 ≦ i ≦ t
   • MDC-uri de lungime dubla: MDC-2 si MDC-4
    MDC-2 si MDC-4 necesita 2 si respectiv 4 operatii de cifru bloc pentru un bloc de hash; folosesc 2 si 4 iteratii Matyas_Meyer_Oseas pentru a produce un hash de lungime dubla; cand sunt folosite ca in specificatia orginala, cu DES ca cifru bloc, produc valori de hash de 128 biti
  • functii hash ad-hoc bazate pe MD4
   • MD4
    proiectat pentru implementare soft pe masini de 32 biti; motive de securitate au condus la aparitia MD5
   • MD5
    • intrare: un sir de biti de lungime arbitrara b ≧ 0
    • iesire: valoarea de hash a lui pe 128 biti
   • SHA-1, SHA-256, SHA-512, SHA-384
  • functii hash bazate pe aritmetica modulo
   • MASH-1, MASH-2
 • MAC
  • MAC bazat pe cifruri bloc
  • MAC construit din MDC
  • MAC ad hoc
  • MAC pentru cifru flux
MD-5 familia SHA

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?